top of page

   STAR als vereniging

Historiek

 

De vereniging "Star" werd opgericht op 2 oktober 2013 en bestaat uit 4 bestuursleden met een hart voor kinderen en een hart voor het zuiden. Uit onze gebundelde motivatie en passie ontstond STAR.
 

                 S teffie
                
T ijl
         ann
A
     woute R
 

De naam "Star" is het Engelse begrip voor ster en symboliseert:
 

  • de sterren die de visuele verbinding zijn tussen ons en het zuiden

  • de leden en vrijwilligers die zich 100% inzetten voor onze vereniging

  • het plan-kindje die de individuele ambassadeur is voor zijn gemeenschap
     

Op 18 april 2014 kregen we een officiële erkenning van de provincie West-Vlaanderen en op 30 april 2014 werd ons eerste Plankindje Andy Jose toegewezen.

Hoofddoelstelling

 

Onze hoofddoelstelling is goede doelen in het zuiden steunen en het sensibiliseren van kinderen d.m.v. onze STAR-workshops.

 

Concrete doelstelling

 

In de eerste fase wil “Star”,planouder worden van meerdere kinderen. In een latere fase kunnen we opteren om andere goede doelen te steunen.

.

Plan België is een onafhankelijke niet-gouvernementele organisatie, lid van de internationale Plan-koepel, die actief is in 69 landen, waarvan 50 van de armste landen van Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Sinds 1983 werken we met en voor de meest kwetsbare kinderen en hun gemeenschap in het Zuiden en gaan we de strijd aan met armoede, onrecht en ongelijkheid.

Met onze vereniging willen we de leefomstandigheden van kinderen in het Zuiden structureel verbeteren door middel van initiatieven in hun omgeving, thuis, op school, of de gemeenschap waarin ze opgroeien.

 

Als Plan Ouder steunen we Andy Jose in Ecuador. Onze bijdragen gaan naar structurele programma’s in de omgeving van het Plan Kind. Onze steun bereikt dus een hele leefgemeenschap. Gewoon omdat we zo op lange termijn het beste resultaat halen voor uw Plan Kind. Concreet zal onze steun gebruikt worden voor:

 

• programma’s voor zwangere vrouwen, baby’s en jonge kinderen

• de oprichting van een veilige leeromgeving, aangepast aan de noden van kinderen

• de uitwerking van preventiestrategieën tegen geweld en seksueel misbruik

• …

Acties


Steun onze vereniging door een van onze acties te kopen/boeken.
 

  • Verkoop koekjes - Sweets 4 Stars

  • Verkoop badges - Buttons 4 Stars

  • Workshops - Workshops 4 Stars

  • Benefietacties

Workshops 4 Stars


In deze actie willen we kinderen op een creatieve, maar vooral leuke manier,  informeren en sensibiliseren rond wereldburgerschap. We vertrekken dan ook telkens vanuit onze visie.

In onze Wereld-ateliers, proberen we specifieke thema's aan te rijken en hiervoor werken we samen met enkele professionele partners en lesgevers.
 

bottom of page