top of page

Star kiest voor PLAN

Onze vereniging kiest ervoor om planouder te worden. Plan België is een onafhankelijke niet-gouvernementele organisatie, lid van de internationale Plan-koepel, die actief is in 69 landen, waarvan 50 van de armste landen van Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Sinds 1983 werken we met en voor de meest kwetsbare kinderen en hun gemeenschap in het Zuiden en gaan we de strijd aan met armoede, onrecht en ongelijkheid.

Met onze vereniging willen we de leefomstandigheden van kinderen in het Zuiden structureel verbeteren door middel van initiatieven in hun omgeving, thuis, op school, of de gemeenschap waarin ze opgroeien.

Onze bijdragen gaan naar structurele programma’s in de omgeving van het Plan Kind. Onze steun bereikt dus een hele leefgemeenschap. Gewoon omdat we zo op lange termijn het beste resultaat halen voor uw Plan Kind. Concreet zal onze steun gebruikt worden voor:

• programma’s voor zwangere vrouwen, baby’s en jonge kinderen

• de oprichting van een veilige leeromgeving, aangepast aan de noden van kinderen

• de uitwerking van preventiestrategieën tegen geweld en seksueel misbruik

• …

Steun onze vereniging en help ons om Plan-ouder te worden.


Featured Posts
Recent Posts
bottom of page